HE 300/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 2 luvun ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
37/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
38/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5426

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 43/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5953

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6140

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1994