Valtiopaivaasia HE 302/1992

HE 302/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.02.1993

Säädöskokoelma
39/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.02.1993

Säädöskokoelma
40/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

2) Laki yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992 4581

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 57/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1992 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1992 Poistettu PTK 182/1992 5375
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992 5484

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992 5494
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5871

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992

​​​​