HE 302/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain sekä sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
358/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
359/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

2) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5484

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5661

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 2
Istuntopöytäkirjan sivu

628

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

756

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.1994