Valtiopaivaasia HE 302/1993

HE 302/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain sekä sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
358/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
359/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

2) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.12.1993

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5484

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5661

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/1994 vp
Valmistunut

24.02.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 596

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 628 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994 756

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.1994