HE 302/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1523/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vs. kaupallinen neuvos Kulovesi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5347

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 44/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5954

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6140

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1