Valtiopaivaasia HE 302/2010

HE 302/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
922/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
923/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
924/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lastensuojelulain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
925/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
926/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
927/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
928/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
929/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
930/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
931/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
932/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
933/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

2. laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

3. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lastensuojelulain 80 §:n muuttamisesta

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

10. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

12. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 56/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2., 4., 5. ja 7-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 161/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2011 Päättynyt PTK 162/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2011