HE 303/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1664/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5368

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 29/1993 vp
Valmistunut

16.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 178/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 179/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5671

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 4
Istuntopöytäkirjan sivu

5773

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993