HE 303/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi palkkaturvalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1443/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Arko-Koski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5426

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 9/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 141/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5780

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Keskeytynyt PTK 146/1994
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 3
Istuntopöytäkirjan sivu

5905

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1994