HE 304/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
481/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
482/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
483/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
484/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
485/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

2) Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

4) Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta

5) Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1994 Päättynyt PTK 129/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5387

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 24/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7501

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1995 Keskeytynyt PTK 208/1994
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 2
Istuntopöytäkirjan sivu

7645

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1