Valtiopaivaasia HE 305/1992

HE 305/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1696/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Skog

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Pp 20.11. PTK 153/1992 4582
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4650

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 15/1992 vp
Valmistunut

10.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/1992 vp
Valmistunut

03.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992 5183

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992 5263
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5290 15-17
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5694 22, 23
Huomautus

Luottamusäänestys

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992