HE 305/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1696/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Skog

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Pp 20.11. PTK 153/1992
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4582

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 15/1992 vp
Valmistunut

10.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 15-17
Istuntopöytäkirjan sivu

5263

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 22, 23
Istuntopöytäkirjan sivu

5694

Huomautus

Luottamusäänestys

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992