Valtiopaivaasia HE 305/1994

HE 305/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1413/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5254

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994 5347

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5748

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 141/1994 5780
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5906

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1994

​​​​