Valtiopaivaasia HE 306/1990

HE 306/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1989 pidetyn 76.Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1989 pidetyn 76. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1989 pidetyn 76. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen johdosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.1990

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vs. nuorempi hallitussihteeri Jouttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4485

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1990 Päättynyt PTK 134/1990 4572

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 26/1990 vp
Valmistunut

30.01.1991

Päätösehdotus

Ks mietintö

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 11/1990 vp
Valmistunut

18.12.1990

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1990 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.1991 Päättynyt PTK 176/1990 6221

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1991

​​​​