Valtiopaivaasia HE 306/1993

HE 306/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkejärjestelmää koskevan joustavan eläkeikäjärjestelmän tarkistamisesta (Laki merimieseläkelain muuttamisesta)

Päätökset

1) Laki merimieseläkejärjestelmää koskevan joustavan eläkeikäjärjestelmän tarkistamisesta (Laki merimieseläkelain muuttamisesta)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1595/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieseläkejärjestelmää koskevan joustavan eläkeikäjärjestelmän tarkistamisesta (Laki merimieseläkelain muuttamisesta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.12.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5231

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 172/1993 5316

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 54/1993 vp
Valmistunut

13.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5649

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993 5672
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 5774

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993