HE 307/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
151/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.11.1992

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1992 Päättynyt PTK 156/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4658

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5034

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5253

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992