Valtiopaivaasia HE 307/1994

HE 307/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1556/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5606

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1994 vp
Päätös

Huomenna klo 18 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 152/1994 6008

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6016
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6205

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​