Valtiopaivaasia HE 307/2010

HE 307/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Päätökset

1. Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Vahvistettu

04.02.2011

Voimaantulo

07.02.2011

Säädöskokoelma
86/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Laine-Ylijoki-Laakso

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 28
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/2010 vp
Valmistunut

18.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.2011 Päättynyt PTK 141/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.02.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​