Valtiopaivaasia HE 308/1993

HE 308/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 10 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1655/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1656/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.12.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5231

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 172/1993 5316

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/1993 vp
Valmistunut

13.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5649

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993 5672
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 5774

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993