Valtiopaivaasia HE 309/1992

HE 309/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
748/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
749/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
750/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
751/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 b §:n muuttamisesta

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4708

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/1993 vp
Valmistunut

13.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993 1370

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 57/1993 1374
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993 1380

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1993

​​​​