Valtiopaivaasia HE 309/1993

HE 309/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3) Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

4) Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta annetun lain kumoamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

3) Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta

4) Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.12.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 63

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 25/1994 vp
Valmistunut

09.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 6 vastalausetta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/1994 vp
Valmistunut

17.06.1994

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 2/1994 vp
Valmistunut

06.05.1994

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 3/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/1994 vp
Valmistunut

05.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 3/1994 vp
Valmistunut

26.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 2/1994 vp
Valmistunut

12.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7477

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 202/1994 7496
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7530 11-24
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7666 3
Huomautus

Ks LJL 5/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​