Valtiopaivaasia HE 309/1994

HE 309/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta

Huomautus

HE/EU Kumottavat lait: 1) Laki kustannustason nousun ehkäisemisestä eräissä tapauksissa (284/74) 2) Vientimaksulaki (52/74) 3) Vientitalletuslaki (578/79) 4) Laki polkumyynnin sekä vientituen avulla tapahtuvan tuonnin ehkäisemisestä (387/80) 5) Laki suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa (568/55)

Päätökset

1) Laki eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1468/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heino

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5607

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 47/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6011

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6021
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6285

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​