HE 31/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
456/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hiltunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1071

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1992 Päättynyt PTK 33/1992 1137
10.04.1992 Siirto PTK 39/1992
Huomautus

Esitys lähetetty ensin TyV:aan 3.4.1992

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1992 vp
Valmistunut

07.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 57/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1705

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.1992 Päättynyt PTK 59/1992 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

1748

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PuVM, 1