Valtiopaivaasia HE 31/1994

HE 31/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion Korjaamosta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki Valtion Korjaamosta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
385/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Valtion Korjaamosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.03.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haapasalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Pp 12.4. PTK 24/1994 606
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 734

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1994 vp
Valmistunut

28.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1039

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1058 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1069 1, 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1