HE 31/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
931/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

611

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

629

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1995 vp
Valmistunut

06.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1995 Päättynyt PTK 35/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

798

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

858

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1995

Vastaus
EV 13/1995 vp