Valtiopaivaasia HE 31/1995

HE 31/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
931/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

611

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 629

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1995 vp
Valmistunut

06.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995 787

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1995 Päättynyt PTK 35/1995 798
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995 858

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1995