HE 31/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
380/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Isotalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1188

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1996 Päättynyt PTK 51/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1291

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1996 vp
Valmistunut

03.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.1996 Päättynyt PTK 57/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1996 Poistettu PTK 59/1996
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1552

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.1996 Päättynyt PTK 67/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1872

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2996

Vastaus
EV 43/1996 vp