Valtiopaivaasia HE 31/1998

HE 31/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki varainsiirtoverolain 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
356/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varainsiirtoverolain 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.1998 Päättynyt PTK 49/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 57/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1998 Päättynyt PTK 60/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1998

​​​​