Valtiopaivaasia HE 31/2001

HE 31/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
597/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
598/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
599/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
600/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
601/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta

2. Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.04.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Merikalla

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2002 vp
Valmistunut

08.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 95/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2002 Päättynyt PTK 58/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Keskeytetty PTK 62/2002 6
22.05.2002 Päättynyt PTK 63/2002 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot