Valtiopaivaasia HE 31/2005

HE 31/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Päätökset

1. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
672/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
673/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.04.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Taskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 4, 6 ja 15 § muutettuina ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2005 vp
Valmistunut

19.05.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 77/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

​​​​