Valtiopaivaasia HE 31/2008

HE 31/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
408/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Wallius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2008 vp
Valmistunut

16.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2008 Poistettu PTK 57/2008 3
28.05.2008 Päättynyt PTK 59/2008 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin