Valtiopaivaasia HE 31/2012

HE 31/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaaratiedotteesta

Vahvistettu

10.08.2012

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
466/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.08.2012

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
467/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaaratiedotteesta

2. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.04.2012

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Pelastusylitarkastaja Hautamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012 10
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2012

​​​​