Valtiopaivaasia HE 310/1992

HE 310/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1557/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4708

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 55/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992 5006

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992 5014
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992 5225

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992

​​​​