Valtiopaivaasia HE 310/1993

HE 310/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rekisterihallintolaiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Rekisterihallintolaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.12.1993

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 41

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/1994 vp
Valmistunut

13.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​