HE 310/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain ja rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vankeuslain muuttamisesta

2. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2010 Päättynyt PTK 132/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §