HE 311/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppisopimuskoulutuksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1605/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4708

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 20/1992 vp
Valmistunut

17.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 190/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 16-18
Istuntopöytäkirjan sivu

5690

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5826

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992