Valtiopaivaasia HE 311/1993

HE 311/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilörekisterilain ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta sekä laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Päätökset

1) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
387/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
388/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
389/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

2) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

3) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 42

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 493

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 627 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994 755 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1