Valtiopaivaasia HE 312/1992

HE 312/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n, merimieseläkelain 35 ja 42 §:n sekä työttömyyskassalain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
474/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimieseläkelain 35 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
475/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
476/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

2) Laki merimieseläkelain 35 ja 42 §:n muuttamisesta

3) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4708

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1993 vp
Valmistunut

11.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1993 Päättynyt PTK 23/1993 652

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1993 Päättynyt PTK 25/1993 685 52
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 26/1993 691 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.1993