HE 312/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
208/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaivoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5607

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 53/1994 vp
Valmistunut

12.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Keskeytynyt PTK 178/1994
24.01.1995 Päättynyt PTK 179/1994 9
Istuntopöytäkirjan sivu

6822

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7017

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.1995