HE 313/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1992 pidetyn 79. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1992 pidetyn 79. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1992 pidetyn 79. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

44

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/1994 vp
Valmistunut

25.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Keskeytynyt PTK 25/1994
12.04.1994 Päättynyt PTK 26/1994 5
Istuntopöytäkirjan sivu

640

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994