HE 313/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikkuvasta kaupasta annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki liikkuvasta kaupasta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
144/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
145/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikkuvasta kaupasta annetun lain kumoamisesta

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5607

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 52/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 156/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6093

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Poistettu PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994