Valtiopaivaasia HE 313/2014

HE 313/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
70/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
71/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
72/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
73/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
74/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
75/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
76/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

2. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki tieliikennelain muuttamisesta

7. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 19
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 30/2014 vp
Valmistunut

11.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös, 3. lakiehdotuksen 4 § ja 4. lakiehdotuksen 7 c § muutettuina ja että lakialoite hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.01.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot