HE 314/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1129/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4714

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/1993 vp
Valmistunut

12.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1993 Päättynyt PTK 140/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4113

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4208

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot