Valtiopaivaasia HE 314/1994

HE 314/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1593/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vs. kaupallinen neuvos Kulovesi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5608

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 48/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6011

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6021
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​