HE 314/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen katsastusluvista

2. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

3. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta

5. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

6. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2010 Päättynyt PTK 132/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §