Valtiopaivaasia HE 315/1992

HE 315/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 40 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1686/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1687/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1688/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1689/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 40 §:n muuttamisesta

3) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

4) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rajakylä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 4830

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992 5182

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992 5257
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Poistettu PTK 185/1992 5521
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5560 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992