Valtiopaivaasia HE 315/1993

HE 315/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1993

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vihermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Pp 18.2. PTK 3/1994 45
18.02.1994 Päättynyt PTK 6/1994 137

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/1994 vp
Valmistunut

13.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​