HE 316/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.04.1994

Säädöskokoelma
220/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Eerikäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

45

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1994 vp
Valmistunut

18.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

234

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

241

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.1994