HE 316/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1493/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Österman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5608

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 18/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5939

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6139

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1994