Valtiopaivaasia HE 317/1993

HE 317/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille

Päätökset

1) Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille

Vahvistettu

25.03.1994

Voimaantulo

01.04.1994

Säädöskokoelma
228/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.01.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 45

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/1994 vp
Valmistunut

18.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994 187

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994 233
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 240

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.1994

​​​​