Valtiopaivaasia HE 317/1994

HE 317/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laitoshoitoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain 42 a ja 83 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
116/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
117/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vammaistukilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
118/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
119/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki sairausvakuutuslain 24 ja 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
120/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
121/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
122/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
123/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
124/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
125/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
126/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain 42 a ja 83 §:n muuttamisesta

2) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki vammaistukilain 4 §:n muuttamisesta

4) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 7 §:n muuttamisesta

5) Laki sairausvakuutuslain 24 ja 68 §:n muuttamisesta

6) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

7) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

8) Laki lastensuojelulain muuttamisesta

9) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

10) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

11) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5608

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 156/1994 6073

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994 6092 14
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6307

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3

​​​​