HE 318/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
740/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
741/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
742/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
743/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arpajaislain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
744/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
745/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki velkakirjalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
746/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
747/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

3) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta

4) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

5) Laki arpajaislain muuttamisesta

6) Laki osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

7) Laki velkakirjalain muuttamisesta

8) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4832

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1993 vp
Valmistunut

13.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 57/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1374

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1380

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.1993