Valtiopaivaasia HE 318/1993

HE 318/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtionrautateistä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki Valtionrautateistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
253/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Valtionrautateistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.01.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 45

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1994 vp
Valmistunut

24.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 9/1994 vp
Päätös

4.3. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994 235

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 241 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994 269 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1994

​​​​