Valtiopaivaasia HE 318/1994

HE 318/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin jäsenyyden vuoksi tehtävistä muutoksista valtiopäiväjärjestykseen ja valtioneuvostosta annettuun lakiin

Huomautus

HE/EU HE/ETA

Päätökset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1551/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki valtioneuvostosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1552/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

2) Laki valtioneuvostosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5494

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 154/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6030

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994 6086 7-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6180 4, 5

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (HE) 2) VJ 66 § (HE) 1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Tuomioja /SDP, perustelul.

​​​​